474 lượt xem

Rung động thực phẩm, chay, lành, sạch

Khoảng tối hôm qua, sáng hôm nay suy nghĩ chắc nên tìm những cái gì tốt nhất, quý nhất ở mỗi nước để đem tăng, cho tốt, cho rung động thiện đa dạng. Như từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ.. Đang tìm cái nghiêng về rung động thực phẩm, chay, lành, sạch..
Cái tự nhiên chiêu cảm ra người ta bán Daily One – Vitamin mình thấy giảm giá cũng lâu rồi, 350k còn 87.5K, Mà trước nhìn tự nhiên không muốn mua, mà giờ tự nhiên mua được. Không những vậy còn dùng lại được MegaActiv Whole Food Multivitamin, Bổ Sung Vitamin Thiên Nhiên (chiết xuất từ rau củ quả trái cây các loại) mà cũng để ở nhà khoảng 1 tháng chưa dùng nhiều được.
=> Quả báo thiện của muốn đem lại lợi ích đa dạng, nhiều món ngon, quý, tốt, bổ, lành nên cũng hưởng được lợi ích đa dạng (Mulitivitamin). Một là mua được rẻ, Hai là dùng được. Chứ lúc chưa tạo phước đủ, hướng thiện đủ người ta bán rẻ, tốt đưa sẵn trước mặt cũng không mua được. Thậm chí ở nhá có sẵn cũng không muốn dùng, không để ý dùng, mà chỉ đi tìm mua mấy cái món vừa đắt, vừa chất lượng kém hơn. Như có định mua cái chiết xuất rau củ gì đó mấy chục ngàn để dùng, còn cái mấy trăm ngàn có sẵn không dùng, không nghĩ đến dùng.
Rồi tương tự,có nghĩ đến mua nhân sâm cho người khác. Nên thấy người ta có bán cái UBB® Fatigue Fighter: Bổ Khí Huyết, Giảm Mệt Mỏi mà có Chiết xuất từ rễ Nhân sâm Hoa Kỳ rồi Chiết xuất trà xanh (rung động thiện về Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ) cũng giảm giá từ 360k xuống còn 90k mà lúc trước cũng thấy mà không mua, không muốn mua, giờ hướng thiện đủ cũng đã mua được luôn.
Cho nên không tạo phước thì cái tốt không mua được, muốn mua cái xấu, thậm chí cái tốt có sẵn cũng không dùng được. Chắc không cần ví dụ có những người bây giờ thì bao nhiêu cái tốt rẻ bổ từ vật chất đến tinh thần thì không muốn dùng, hưởng, còn mấy cái hại về sức khỏe, tinh thần, tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức, tốn phước.. thì lại quyết dốc tiền mà dùng. Như uống bia rượu đến bệnh. Chơi game đến bị đuổi học, đuổi việc, giảm sức khỏe.
Nên hãy cố gắng luôn hướng thiện hơn. Không thì tốt không hưởng được. xấu lại cứ hưởng. Dù là do khách quan hay chủ quan. Những người muốn uống thuốc bổ cho mau khỏe hay cho mau khỏi bệnh thì nên kết hợp tạo phước liên quan đến sức khỏe, thuốc men, cứu độ sinh mạng, tính mạng sẽ dễ uống được, hiệu quả mau nhiều tốt hơn. Như có người tu dù cũng kết hợp uống thuốc nhưng có khen ngợi nhờ làm thiện qua tu hành, cầu nguyện, hướng thiện mà chữa trị đạt kết quả tốt hơn.
Cũng có thấy rung động thiện về sức khỏe, tính mạng luôn.
Như một cái là về thể lực, vận động, khỏe mạnh
https://www.facebook.com/DailyMail/videos/1565476693533245/?hc_location=ufi
Một cái là về dù có súng vẫn không cướp, không sát hại, không mang súng vẫn bảo vệ tính mạng, tịnh hóa các nghiệp xấu đó.

Làm cướp ở Nga thật khó Làm cướp ở Nga thật khó

Làm cướp ở Nga thật khóLàm cướp ở Nga thật khó

Posted by Có thể bạn chưa biết? on Thursday, December 14, 2017

One thought on “Rung động thực phẩm, chay, lành, sạch

  1. Tu Nguyen says:

    Phật cũng từng dạy về tạo nghiệp xấu thế nào thì dù có đồ tốt vẫn không hưởng tốt được. Mình chỉ thực chứng ít nhiều lời Phật dạy thôi ạ. “5) Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: “Tốt hơn, các người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này”. Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp.”X. Không Có Con (S.i,91)1) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:– Thưa Ðại vương, Ðại vương đi đâu lại giữa trưa như thế này?.2) — Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Sàvatthi bị mệnh chung. Và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tấm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá.3) — Thật như vậy, thưa Ðại vương. Thật như vậy, thưa Ðại vương. Thưa Ðại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thuở xưa, đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị Bích-chi Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: ” Hãy bố thí cho vị Sa-môn”. Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hối tiếc, nói rằng: “Tốt hơn, các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này”. Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy.4) Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho vị Ðộc Giác Phật tên là Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư hưởng còn lại, vị ấy được làm nhà triệu phú bảy lần ở Sàvatthi này.5) Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: “Tốt hơn, các người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này”. Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp.6) Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy. Do kết quả hành động của vị ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập vào công khố của vua. Thưa Ðại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Ðại vương, người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Mahàroruva.7) — Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva?8) — Thưa Ðại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva.9)Lúa, tài sản, vàng bạc,Hay mọi vật sở hữu,Nô tỳ và lao công,Các mạng sống tùy thuộc,Vị ấy phải ra đi,Không đem theo được ai,Tất cả phải bỏ lại,Khi ra đi một mình.10)Chỉ có các hành động,Về thân, miệng và ý.Mới thật thuộc vị ấy,Mang theo khi ra đi,Nghiệp ấy theo vị ấy,Như bóng không rời hình.11)Do vậy hãy làm lành,Tích lũy cho đời sau,Công đức cho đời sau,Làm hậu cứ cho người. http://trungtamhotong.org/…/u-kinh-tuongungbo/tu1-03.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *