535 lượt xem

RƯỢU Ủ NHÂN SÂM

RƯỢU Ủ NHÂN SÂM
Thơ: Lê Bá Thịnh
“””””””””””””””””””””””””””””””
Rượu ủ nhân sâm thật chẳng chơi
Ai mà thích thử cứ xin mời
Sâm này đích thực còn tươi mới
Rượu nếp hoa vàng đã đậm rồi
Vị ngọt hơi cay đà sướng lưỡi
Hương nồng rượu mạnh khoái làn môi
Ai mà nhậu nó vào ban tối
Sẽ mộng mây mưa…nhớ suốt đời…
TH… 28/11/2017
DƯƠNG TỬU
Tg: Trang Tho Nguyen
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Nó biết anh rổi đủ thứ suy
Hằng ngày tẩm quất chẳng ra gì
Loại ngon rượu bổ dường dương tửu
Giống lạ nhân sâm tựa nữ nhi
Ảo ảo mờ mờ nom khoái chí
Nồng nồng đượm đượm thấy mê ly
Kỳ quan thế giới trông hay nhỉ
Cái thứ gì đâu giống củ mì
28/11/2017
Xin họa nguyên vận :
RƯỢU ĐÁNG ĐỜI
Tg: Trần Chân
“”””””””””””””””””””””””””
Nhân sâm của thật đẹp hết chơi
Ngâm rượu khách thân mới đem mời
Vốt – Ka cao độ sao đọ nổi
Cao – Ly quý mấy ấy thua rồi
Chưa uống ngất say đà sướng mắt
Đã nhấp mê hồn lại tê môi
Đăng ký bản quyền không lo giả
Đã chơi cho chót “Rượu đáng đời”…
28/11/017 Trần Chân

10 thoughts on “RƯỢU Ủ NHÂN SÂM

  1. Trần Chân says:

    Xin họa nguyên vận : RƯỢU ĐÁNG ĐỜINhân sâm của thật đẹp hết chơiNgâm rượu khách thân mới đem mờiVốt – Ka cao độ sao đọ nổiCao – Ly quý mấy ấy thua rồiChưa uống ngất say đà sướng mắtĐã nhấp mê hồn lại tê môiĐăng ký bản quyền không lo giảĐã chơi cho chót “Rượu đáng đời”…28/11/017 Trần Chân

  2. Lê Bá Thịnh says:

    Vớ phải củ mỳ… nhũn chi chiNếu cho nhấm tí … thì lắc lắcBảo để mua vui… lại nằm lìThích thú nên vờ… thôi cứ mặcXong xuôi đâu đấy… lại cười khì…

  3. Trang Tho Nguyen says:

    DƯƠNG TỬUEm biết anh giờ đủ thứ suyHằng ngày tẩm quất chẳng ra gìLoại ngon rượu bổ dường dương tửu Giống lạ nhân sâm tựa nữ nhiẢo ảo mờ mờ nom khoái chíNồng nồng đượm đượm thấy mê lyKỳ quan thế giới trông hay nhỉCái thứ gì đâu giống củ mì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *